Koi-karper

1) Billeder fra bassin
2) Rent vand uden UV-bestråling
3) Om mikroorganismer
4) Om vand og nitrat
5) Eksempler på vandbassin1. Billeder fra bassin.

Alle er velkomne til at se vores anlæg i haven med bækløb
og stort vandfald:

(se også billederne under pkt. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koi-karper til salg

Klik på billedet for at se
karperne i bassin
Klik på billedet for at se 
karperne i akvarium

Til top


2. Generel information om Koi-karper, rent vand i haven uden UV-bestråling, filtrering af vand og behandling af vand.

Fisk har altid interesseret mig og jeg har udøvet fangst af mange forskellige slags. Nu er min interesse hovedsagelig Koi-karper.
Koi-karpen er en utrolig flot fisk, som findes i mange varierende farver.
Prisen afhænger af aftegningerne på fisken. Hvis alle aftegninger er perfekte, er prisen høj.
Vi har Koi-karper fra kr. 50,- til kr. 10.000,-.
Vores bassin er ca. 30.000 liter. Vandet er klokkerent og  uden UV-bestråling.

Se blot her: dybden er 1,50 m og vandet er klart!

Hvordan det ?
Det er et godt spørgsmål. Da jeg startede gartneri her for 35 år siden, lærte jeg hortonom Bagge Olsen at kende. Han talte meget om mikroorganismer, hvor nødvendige de er for naturen og miljøet, og jeg lyttede og lærte meget.
Alle andre forhandlere anbefaler installation af UV-bestråling samt et mekanisk filter. Dette kan dog gå hen og blive meget dyrt. Se derfor under pkt. 3 hvordan det kan gøres meget billigere.

Til top


3. Om mikroorganismers funktion.

Jeg har fundet ud af hvordan man laver mikroorganismer, og i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt det skal tilsættes vandet, for at at opnå rent vand uden UV-bestråling. Og det er en billig og naturvenlig metode.  Kort fortalt: Der findes 2 slags mikroorganismer: de gode og de onde. Det gælder selvfølgelig om at få flest af de gode. Og hvordan får man så det? De gode mikroorganismer kræver meget ilt, hvis de skal virke optimalt. Hvis de får tilstrækkelig med ilt, vil de nedbryde de affaldsstoffer fra fiskene, omsætte ammoniak og nitrit til ufarlig nitrat, som så planterne kan optage en del af.
Alle der har havebassin kender til grønalger, som er tegn på at vandet ikke er ok., f.eks. for meget gødning, som regel fosfor. Hvis der er tilstrækkelig med mikroorganismer, kan grønalger ikke trives og vil gå til grunde. Løsningen er at lave et vandfald med stor gennemstrømning, f.eks. 500 liter vand pr. time pr. 1000 liter vand i bassinet. Så virker det.

Dosering af mikroorganismer
    ved nystartet bassin:  300 ml. pr. 1000 l vand
    ved supplement:  100 ml. pr. 1000 l vand - ca. hver 2. måned. 


Til mekanisk filtrering har jeg opfundet et nyt type filter, der kun koster en femtedel af andre typer, virker bedre, er meget lettere at rense og vedligeholde, og er afprøvet flere steder med fuld tilfredshed.

Her kan du købe mikroorganismer, filtre, pumper og folie til bassin. Alt til konkurrencedygtige priser. Se prisliste

Hvis er der er spørgsmål, så ring til mig, Erik Oldenbjerg, tlf. 20 43 14 67.

Til top


4. Om vand og nitrat

Efter samtale med forskellige fiskeopdrættere har jeg den opfattelse at ikke ret mange ved hvad nitrit er og hvordan det dannes.
Derfor tillader jeg mig at komme med en forklaring på dette problem. Hvorledes dannes nitrit i vand?. Vil man forstå det, må man forlade forestillingen om, at kvælstof N er et plantenæringssstof. Selvom vi nok siger det, så findes der faktisk ingen planter som kan optage det. Hvis de kunne det, ville al kvælstofgødning være unødvendig, eftersom langt det meste af den atmosfæriske luft består af kvælstof. Derimod optager planterne især nitrat og ammoniumioner (NO3- og NH4+).

Hvis nitrit påvises i vand betyder det at der har været iltmangel på et tidspunkt. Når først nitrit er dannet er det vanskeligt at blive til nitrat igen. Løsningen er: udskiftning af en del af vandet, tilsætning af mikroorganismer og rigelig luftning af vandet. Det vil hjælpe meget.

Ammonium kommer fra fiskens afføring. Jo flere fisk, jo mere ammonium. Dette skal omdannes af de gode mikroorganismer, først til nitrit og derpå til nitrat og så til kvælstof N + ilt, som går op i den rene luft.
Men for at denne proces kan finde sted, har mikroorganismerne brug for rigeligt med ilt. Hvis der er mangel på ilt, går processen enten helt i stå, eller standser når nitritstadiet er nået.

Konklusion. Har du et havebassin, skal alle forholdene passe sammen. Der skal være passende med planter, alt afhængig af fiskebestanden, og der skal tilsættes mikroorganismer, som skal have rigelig med ilt, for at du kan få rent vand. Kort og godt: man skal tilstræbe at få et rigtigt biologisk klima i vandet.
Efter min mening er det slet ikke nødvendigt med de dyre "kaffefiltre", som jeg kalder dem.

Mit næste projekt, hvis konen tillader det :-), er at lave et bassin på ca. 250.000 liter, efter mine principper. Vent og se på hjemmesiden.

Hilsen
Gartneren

Til top5. Se nogle af de bassiner vi har lavet:

Bæk-løb. Ca. 15.000 liter vand i timen. 20 m langt. (hos Gartneriet Oldenbjerg)

 

Vandfald med ca. 15.000 liter vand i timen. (hos Gartneriet Oldenbjerg):


Eksempel på beplantning:

Bassin med klokkeklart vand uden UV-stråling, opført i Verninge,
(selvfølgelig tilsat mikroorganismer fra Oldenbjerg):

Bæk-løb. Ca. 8000 liter vand i timen:

 


Under opførelse i Sanderum:

Bassinstørrelse 12.000 liter. Tilsat vores mikroorganismer. Derfor rent !
Vandfald opføres senere når jorden har sat sig.

Rent vand!


Opført i Knarreborg:

 

 


Under opførelse i Odense:

Til top