Vand i haven:
  Hvorfor vand i haven?
  Etablering af bassin
  Vintersikring af havedam
  Eks. på flotte vandfald

Karper og bassin

Koi-karper til salg
Græs- og spejlkarper

Fiskefoder


Kom og se koi-karper i
vort udstillingsbassin

Rent vand uden UV:
  Mikroorganismer
  Vand og nitrat
  Mikroorganismer sælges

Prisliste


Om gartneriet